top of page
Anchor 2

 פרויקטים נבחרים / המרחב הבנוי /

פארק אקולוגי יקנעם (פארק נחל השניים)

ניהול נגר עירוני במסגרת פיתוח שכונה ושצ"פ שכונתי ביקנעם עילית.

Anchor 1

מה בתכנית?

התכנית כללה הקמת מאגרי השהייה למטרת וויסות הנגר והשהייתו, ושחרורו באופן איטי ומבוקר למורד אל נחל השניים, באופן שתוספת הנגר מהבינוי לא תשפיע על ערוצי הנחלים. המאגרים מולאו באגרגט מחלחל, שהותיר אפשרות לנטיעות על פני השטח ולפיתוח נופי מסביב. סביב מערכת זו פותח פארק (פארק נחל השניים) הכולל מערכות שבילים, פינות ישיבה ונטיעת עצים וצמחיה. אופי הפיתוח של הפארק, הכולל נטיעת עצי בר וצמחיה טבעית, הקנה לפארק בפי תושבי העיר את השם "הפארק האקולוגי".

המקום

במסגרת התרחבותה של העיר יקנעם עילית מערבה נבנתה שכונת שער הגיא, הממוקמת באגן הניקוז של נחל השניים. הקמת השכונה והגדלת התכסית האטומה לחלחול מי גשמים לקרקע יצרה תוספת נגר משמעותית, הזורמת לנחל השניים וממנו אל נחל השופט והקישון. תוספות הנגר משטחים מבונים מעמיסות על ערוצי ההתנקזות במורד ועשויות להביא להחמרת נזקי הצפות.

 

מהות הפרויקט

מהות הפרויקט הינה וויסות נגר עירוני במרחב הציבורי ומינוף פעילות זו ליצירת פארק קולט קהל ומתאים לפעילויות ספורט ופנאי של תושבי השכונה והעיר.

פיתוח נופי בשטחים פתוחים
ניהול נגר
פיתוח נופי במרחב הבנוי
bottom of page