top of page
Anchor 2

 פרויקטים נבחרים / שטחים פתוחים /

תכנית אב לאגן נחל השופט

תכנית להסדרת תנועת מטיילים באגן נחל השופט  ופיתוח תשתיות טיילות, נופש ופנאי.

Anchor 1

מה בתכנית?

התכנית מגדירה את אופי הביקור במרחב, ניהול תנועת הציבור, סגירת מרחב האגן בפני תנועת רכבי שטח, שיקום האזורים הפגועים, ופיתוח מסלולי טיילות, מבואות וחניונים. מתוך תכנית זו מקודם בימים אלה תכנון של שלב א' ליישום התכנית, הכולל שיקום והנגשה של מקטע נחל השופט העליון, פיתוח מבואה ראשית בה יחנו מרבית המטיילים וממנה יצאו שאטלים ואופניים למוקדי עניין בליבת האגן, ופיתוח חניון לילה באתר שהיום הינו פארק אתגרי נטוש.

המקום

רמת מנשה נמצאת בין רכס הכרמל מצפון מערב להר אמיר בדרום מזרח. הרמה היא תחת תחום השיפוט מ.א. מגידו ומוגדרת כמרחב ביוספרי. נחל השופט הוא אחד מנחליה הבולטים. נחל השופט וסביבתו מכילים נקודות עניין רבות של היסטוריה, טבע ופנאי. כמו כן, המנעד העונתי הגדול שלו מעניק חוויה ייחודית. 

מהות הפרויקט

במסגרת תכנית שבוצעה ע"י  קק"ל הנחל הפך מוכר ואהוב בקרב הציבור הישראלי, ופוקדים אותו מטיילים רבים ומגוונים בסופי השבוע ובחגים. לימים, כמות המבקרים גדלה מעבר לכושר הנשיאה של הנחל. בנוסף לכך, הנחל סובל מדריסת רכבי שטח לא מבוקרת, המהווה מפגע נופי, אקולוגי ובטיחותי. המועצה האזורית מגידו בשיתוף עם קק"ל ובליווי צוות מתאם הכינה את תכנית האב לאגן נחל השופט, על מנת להסדיר את תנועת המטיילים במרחב.

שיקום אקו-הידרולוגי
פיתוח נופי
ניהול נגר
bottom of page