top of page
Anchor 2

עדכון תכנית אב לפארק עירוני נחל חדרה בשטח 5,000 דונם וקידום תכניות ליישום של פיתוח הפארק.

Anchor 1

מה בתכנית?

במסגרת עדכון תכנית האב המרחב חולק ל-5 אזורים מובחנים באופיים, להמשך תכנון ופיתוח:

  • פארק עירוני קיים סמוך לשפך אל הים - הזקוק להמשך פיתוח, שדרוג והוספת תוכן ועניין.

  • פארק עירוני תעשייתי - סמוך לאזור תעשייה מתוכנן

  • פארק עירוני שכונתי - סמוך לשכונות מגורים מתוכננות

  • פארק טבע עירוני - מרחבים פתוחים עשירים במופעי טבע

  • פארק מופע מים -  סמוך לבריכות ומאגרים

בימים אלה מקודמות תכניות לביצוע של אלמנטים למימוש בטווח הזמן המיידי - מערכות הצללה (פרגולות) ומתחם מתקני משחק בשטח הפארק, פיתוח מתחם החורשה בסמיכות לכביש 2, פיתוח מערך שבילים ליצירת קישוריות בין הפארק בסמוך לשפך לבין כביש 4 והעיר, ותכנית לתצפית על תופעת התקבצות הכרישים בסמוך לשפך הנחל אל הים. 

המקום

נחל חדרה תוחם את העיר חדרה מצפון. הנחל חוצה שדות ומאגרים, אזורי תעשייה, ושטחי בור. הנחל נמצא כ-40 דקות נסיעה מתל אביב וכ-30 דקות נסיעה מחיפה,  בלב מישור החוף המצטופף. הפארק מיועד להיות פארק בן כ-5,000 דונם, המשתרע בין בריכות הדגים של גן שמואל במעלה לים התיכון במורד.

 

מהות הפרויקט

פיתוח הדרגתי של פארק נחל עירוני בעל אופי מגוון ומשתנה לאורכו בהתאם לסביבה בה הוא עובר. הפארק ישמש חזית צפונית של העיר חדרה, תוך הגברת החוסן העירוני.

תכנון אסטרטגי
ניהול נגר
פיתוח נופי בשטחים פתוחים
שיקום אקו-הידרולוגי
פיתוח נופי במרחב הבנוי
תכנון מרחבי
bottom of page