top of page
Anchor 2

 פרויקטים נבחרים / המרחב הבנוי /

שימור רחוב הראשונים במטולה

שימור וטיפוח מורשת והיסטוריה ברחוב הראשונים במושבה מטולה.

Anchor 1

מה בתכנית?
התכנית לשיקום וטיפוח רחוב הראשונים כוללת הסדרה תנועתית, בה ניתנת העדפה לתנועת הולכי רגל, תוך הכוונת התנועה לרכב לתנועה חד סטרית והוצאת מרבית החניות אל מחוץ לרחוב אך בסמיכות אליו. במסגרת התכנית, הרחוב יזכה לשיפוץ ושדרוג הכוללים חידוש ושיקום הריצוף, טיפול וטיפוח חזיתות הבתים, החלפת ריהוט הרחוב, הצבת שילוט חדש והתקנת תאורה, והכל באופן המותאם לערכי האתר ואופיו ההיסטורי.

סטטוס: תכנון ראשוני לקראת תחילת תכנון מפורט
 

המקום
המושבה מטולה הוקמה בשנת 1896 על אדמות שקנה הברון רוטשילד. במקום התיישבו 59 משפחות איכרים, שרובן הגיע מזכרון יעקב וראשון לציון. אותם איכרים הקימו את בתיהם לאורך רחוב שנקרא לימים רחוב הראשונים. מאז שנות ה-70 של המאה הקודמת חלק גדול מהבתים ברחוב משמשים כבתי מלון, מסעדות וגלריות. הרחוב ובתיו הוגדרו כאתרי מורשת על ידי המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.


מהות הפרויקט
רחוב הראשונים, שהינו האתר המרכזי המספר את הסיפור ההיסטורי של המושבה, הינו כיום רחוב רגיל ללא התנהלות וסממנים של אתר תיירות ראשי ומזמין. מהות הפרויקט הינה הפיכתו מרחוב ראשי של מושבה למדרחוב תיירותי, שימשוך אליו תיירים מהארץ ומחו"ל, על בסיס שימור המבנים והבנייה העתיקה לאורכו.

פיתוח נופי במרחב העירוני
bottom of page