| נחל ציפורי טיילת ראס עלי

| נחל ציפורי טיילת ראס עלי

| תעלה מזרחית (חניון דישון)

| נחל השבעה

| נחל האלה

תחומי פעילות

פיתוח נופי בשטחים פתוחים
תכנון אסטרטגי
תכנון מרחבי
ניהול נגר
שמורות טבע וגנים לאומיים
שיקום אקו-הידרולוגי
סקרי טבע ונוף
פיתוח נופי במרחב הבנוי