top of page
Anchor 2

טיפול במפגעים, שיקום וטיפוח הנחל, ופיתוח שביל נחל מחבר תרבויות בנחל השבעה.

Anchor 1

מה בתכנית? 
פיתוח פארק הנחל כלל שיקום מורפולוגי של תעלת הנחל, והפיכתה לנחל בעל מראה טבעי המאופיין בצמחיית נחלים טבעית. לצד הנחל פותח פארק הכולל מערכת שבילים, פינות ישיבה, גשרים וחניה. בתכנית פיתוח תשתית לקיום אירועי ספורט עממיים.

המקום
הנחל הינו אחד מיובליו של נחל תבור, ומנקז את מורדותיו המערביים של רכס הרי נצרת. הנחל זורם למרגלות הר תבור, בין היישובים כפר תבור ושיבלי, לאורך השדות החקלאיים של יישובים אלה, סמוך ליער נטע אדם מערבית ולחורש טבעי המהווה שריד ליערות החורש שהיו פה בעבר.

 

מהות הפרויקט
הפרויקט הינו תוצר שיתוף פעולה בין המועצה המקומית שיבלי ורשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי, בתמיכת המועצות המקומיות והאזוריות בסביבה. הפרויקט עוסק בשיקום וטיפוח מקטע הנחל העובר בין המועצות, כפארק למפגש בין מגזרי ובין תרבותי ובין האדם לטבע. הפרויקט משלב בין שימור טבע, שיקום סביבתי ואקולוגי, הסרת מפגעים ופיתוח תשתיות לארועי ספורט ופנאי.

 

פיתוח נופי בשטחים פתוחים
bottom of page