top of page
Anchor 2

 פרויקטים נבחרים / נחלים /

נחל האלה (בקטע כביש 6 - קרית מלאכי)

שיקום אקוהידרולוגי של נחל האלה, ופיתוח הנחל כעמוד שדרה וליבת הפארק העירוני של קרית מלאכי.

Anchor 1

מה בתכנית? 
שיקום גדות הנחל, פיתוח מוקדי שהייה, פיתוח טיילת עירונית, נטיעות מינים מקומיים, פיתוח מוקדי צפרות ואתרי טבע, חיבור מוקדי עניין, פיתוח מערך שבילי טיילות, חיבור אל העיר. הפרויקט נמצא בשלב תכנון כללי.

המקום
נחל האלה מתחיל את דרכו בשפלת יהודה וזורם אל מישור החוף הדרומי, והוא מהווה יובל עיקרי לנחל לכיש. הנחל משמר את שמו המקראי של עמק האלה בו הוא זורם. לאורך הנחל אתרי מורשת והיסטוריה רבים, מסלולי טיול ומוקדי תיירות. מקטע זה של הנחל עובר במרחב כפרי-חקלאי בשטחי המועצות האזוריות יואב ובאר-טוביה, ובמרחב העירוני של קרית-מלאכי, לצד אזור תעשייה ולצד פארק עירוני. 

 

מהות הפרויקט
שיקום אקולוגי ונופי של נחל האלה, תוך שמירה על תפקודו כעורק ניקוז ראשי  ועל אופיו. פיתוח הנחל כציר טיילות. שמירת מרחב הנחל הפתוח כציר מרכזי של שטחים פתוחים לרווחת תושבי קרית מלאכי, המתפתחת ומתרחבת.

 

פיתוח נופי במרחב עירוני
ניהול נגר
שיקום אקו-הידרולוגי
פיתוח נופי בשטחים פתוחים
bottom of page