top of page
Anchor 2

 פרויקטים נבחרים / נחלים /

נחל ציפורי - טיילת ראס עלי

שיקום מבני ואקולוגי של נחל ציפורי, טיילת לאורך הנחל והרחקת רכבי שטח מהאזור הרגיש.

Anchor 1

מה בתכנית? 

בפרויקט בוצעו התוויה ושיקום דרכי נוף קיימות לאורך הנחל מכעבייה עד ראס עלי, תוך הכוונת הרכבים לשולי העמק הרחק מהנחל.  הסטת תנועת הרכבים אפשרה את הרחבת הנחל תוך מיתון הגדות, הגברת הפיתוליות והמורכבות המבנית, יצירת הרחבות לאזורי זרימה שקטים, נטיעות וצמחים עצים של סביבה לחה. הפיתוח כלל שביל נחל, בדומה לזה שפותח במקטע של כעביה עד  עינות יפתחאל. השביל הפך מאז הקמתו לשביל טיול פופולארי ביותר בקרב תושבי האזור ובקרב מבקרים הבאים מרחוק.

המקום

נחל ציפורי הוא נחל צר ושקט היורד ממורדות הרי נצרת ומתפתל בין גבעות ובעמק זבולון עד לחיבורו עם הקישון. לאורכו פסיפס נופים: נחל, שמורות טבע, גנים לאומיים, יערות, חקלאות מסורתית, בקעות ומתלולים, מאגרי מים ושרידים ארכיאולוגיים.לאורכו מגוון יישובים עירוניים וכפריים, יהודים וערביים. טיילת ראס עלי מתחילה מטחנת הנזירים וממשיכה סביב הכפר ראס עלי, הממוקם על גבעה שסביבה זורם הנחל בנפתול מיוחד במינו. המקום מושך קהל רב מהיישובים בסביבת הנחל וגם מטיילים מכל רחבי הארץ. 

 

מהות הפרויקט
כחלק מתוכנית האב של שיקום נחל ציפורי, פותח ושוקם מרכז הנחל שהוא האיכותי ובעל הזרימות הרבות ביותר, ולצדו מרבית החלקות בבעלות פרטית של תושבי האזור. הפרויקט כלל שיקום מבני ואקולוגי של נחל ציפורי, הקמת טיילת לאורך הנחל והרחקת רכבי שטח מהאזור הרגיש. הפרויקט תוכנן ובוצע בשיתוף פעולה עם בעלי החלקות ורועי הצאן בשטח.

ניהול נגר
שיקום אקו-הידרולוגי
פיתוח נופי בשטחים פתוחים
bottom of page