top of page
Anchor 2

שחזור תוואי נחל הנעמן ההיסטורי, יצירת בתי גידול לחים ופיתוח פארק טבע קולט קהל.

Anchor 1

מה בתכנית? 
התכנית מורכבת משחזור תוואי הנעמן ההיסטורי, חפירת אגמים ובריכות,  ויצירת פארק הכולל חורשות, מדשאות, מצפורים ומערכת שבילים, ובכלל זה שביל נחל ראשי המקושר במעלה ובמורד לשביל המשכי שיקשר בין מפרץ עכו למפרץ חיפה. התכנית כוללת פיתוח מערך כניסה ומבואה וכן פיתוח שבילים ומצפורים על הר הפסולת המשוקם. בשנת 2018 בוצע שלב א' למימוש תכנית פארק עין נמפית, שכלל החזרת הנחל לנתיבו ההיסטורי.  בימים אלו מקודם תכנון ועיצוב גשרים, ריהוט ונטיעות לצד הנחל.

המקום

פארק עין נימפית מהווה חלק מרצף שטחים פתוחים לאורך גדות נחל הנעמן. נחל נעמן הינו נחל איתן, הזורם משמורת עין אפק לנחל חילזון. מרחב הנחל אופיין בעברו על ידי ביצות (ביצות הכורדאני), שנוקזו בשנות ה-40 של המאה הקודמת. הנחל, יחד עם האחו והביצות סביבו, הם בית גידול הולך ונעלם מנופי ארצנו ובעלי פוטנציאל גבוה לשיקום. נחל נעמן יחד עם נחל גדורה מדרום לו מהווים רצף שטחים פתוחים משמעותי בין עכו למפרץ חיפה, ומתקיימות בו פעולות שיקום, פיתוח נופי וטיפוח לאורכו. 

מהות הפרויקט
תכנית האב למרחב נחל נעמן, זיהתה תא שטח המהווה שריד לביצות העבר כהזדמנות לפיתוח פארק. על בסיס תכנית האב, רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי יזמה את תכנית פארק עין נמפית. התכנית מבקשת לשקם את הנחל ולהפוך אותו מ"חצר אחורית" של אזור תעשייה לחזית אזורית, ממטרד למשאב טבע ייחודי. הפארק והנחל יהפכו למרחב פנאי ונופש עבור האוכלוסייה העירונית והכפרית האזורית, יחבר בין שמורות ואתרים אזוריים ויהווה פינת חמד של האזור להנאת תושבי הסביבה ומבקרים.

שיקום אקו-הידרולוגי
פיתוח נופי
ניהול נגר
bottom of page