top of page
Anchor 2

 פרויקטים נבחרים / נחלים /

התעלה המזרחית של הירדן - חניון שפך נחל דישון

שיקום אקוהידרולוגי של נהר הירדן ופיתוח חניוני יום לאורך התעלה המזרחית.

Anchor 1

מה בתכנית?
כפיילוט למימוש הפרוגרמה של התעלה המזרחית נבחר מקטע התעלה הדרומי שבין שפך נחל דישון אל התעלה המזרחית ועד סמוך לגשר הפקק. במקטע זה בוצע שינוי מורפולוגי של התעלה במרחב בין הסוללות התוחמות אותה, ממופע תעלתי למופע של נחל מתפתל, בעל גדות מתונות, מורכבות מבנית, צמחיית נחלים ענפה ונטיעה נרחבת של עצי נחל ועצי צל. מרחב הנחל הופך באמצעות פעולות אלה לאזור שהיה נעים ומוצל לצד נחל זורם בעל מופע טבעי ואיכותי.

המקום
נחלי מקורות הירדן, המכונים "ארץ פלגי מים", הינם נחלים שופעי מים באיכות גבוהה, העוברים במופעי נוף טבעיים ומעשה ידי אדם. נחלים אלה מהווים מוקד משיכה למטיילים ולאנשים המחפשים מקומות שהייה לצד הנחלים בטבע.תעלת הירדן המזרחית הינה אחת מהתעלות ההנדסיות שנחפרו בשנות ה-50 של המאה הקודמת על מנת לנקז את נהר הירדן, ביצות ואגם החולה.


מהות הפרויקט
כמות המטיילים הרבה והשהייה לצד נחלים הביאה לעומס על המערכות האקולוגיות ועל מערכות התנועה וקליטת הקהל. לצד פעולות הכוונה ואכיפה של תנועת המטיילים במרחב, ובמטרה לספק לציבור מרחב לפנאי ונופש שלא יהווה מפגע לנחלי מקורות הירדן, הוחלט לממש את הפוטנציאל של תעלות הירדן לתת מענה לצורך של הציבור לטיול, ביקור ושהיה לצד הנחלים. על בסיס תפיסה זו הוכנה פרוגרמה לשיקום, טיפוח ופיתוח התעלה המזרחית כמרחב נחל איכותי, בעל ערכים אקולוגיים ונופיים, ונגיש לשהיית הציבור.

שיקום אקו-הידרולוגי
פיתוח נופי
bottom of page